தமிழரின் குரல்

தமிழ்த் தேசியத்தின் குரல்

Sempakam

(+47) 97 19 23 14

தகவல்களுக்கு

(+47) 22 87 00 00

நேர(லை)ங்களில்

TMRLogo150x150

post@tamilmurasam.com

tamilmurasam@gmail.com

tamilmurasam

முகநூலில்

Siruttai header 1

(+47) 22 87 00 00

TMRLogo150x150

(+47) 97 19 23 14

Progressive Web Apps

வலைய செயலி

தமிழ்முரசத்தின் வலையச் செயலியை
தரவிறக்கம் செய்யும் வழிமுறை!

PWA என்பது வலை வழியாக HTML, CSS மற்றும் javascript உள்ளிட்ட பொதுவான வலைத் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி வழங்கப்படும் ஒருவகை செயலி மென்பொருளாகும்.
இது தரநிலை இணக்க உலாவியைப் பயன்படுத்தும் எந்த ஒரு இயங்குதளத்திலும் வேலை செய்யும் நோக்கம் கொண்டது.
இது வலை வழியான செயலி என்பதால், பயன்படுத்துவோர் Apple App Store அல்லது Google Play போன்ற விநியோக அமைப்புகள் வழியாக இந்த வலைச்செயலிகளை தரவிறக்கம் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை.

முதலில் கவனிக்க வேண்டியது!

  • முதலில் உலாவியில் உள்ள உங்கள் உலாவல் தரவுகளை நீங்கள் அகற்றி விட்டீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்!
  • Make sure that you have cleared the browsing data!
  • Forsikre deg om at du har tømt nettleserdataene

கீழே தரப்பட்டுள்ள தரவிறக்க முறையானது Android இனை இயங்குதளமாகக் கொண்ட கைத்தொலைபேசிகளுக்கு உரிய முறையாகும்!

#1

தொடுதிரையின் கீழ்ப்பகுதியில்
"Legg til TMR på startskjermen" அல்லது "Add TMR to the Home screen" என்று வரும்பொழுது அதனை அழுத்தவும்.

PWA_1

#2

தொடர்ந்து தொடுதிரையில் "legg til"
அல்லது "add to" என்பதை அழுத்தவும்.

PWA_2

#3

இப்பொழுது தமிழ்முரசம் வலைய செயலியானது உங்கள் கைத்தொலைபேசியில் பதிவிறக்கம் செய்யப்படுகின்றது...
கீழுள்ள படத்தினை பார்க்கவும்!

PWA_3

#4

இப்பொழுது உங்கள் கைத்தொலைபேசியில் TMR வலைய செயலியை திறப்பதன் மூலம்
எமது நேரலை, மீள் ஒலிபரப்பு, முகநூல் இடுகைகள் மற்றும் பிரதான செய்திகளை இலகுவாக சென்றடையலாம்.. 🙂

PWA_4

iOS இனை இயங்குதளமாகக் கொண்ட சாதனங்களில் மற்றும் iPhone கைத்தொலைபேசிகளில் தரவிறக்கம் செய்யும் வழிமுறை!

  • Make sure that you have cleared the browsing data
  • Visit https://radio.tamilmurasam.com
  • Note: there’s no inbuilt prompt to show Add to Homescreen for iOS devices. Due to that reason you need to manually add the PWA to your Homescreen.
  • Tap the Share button (at the browser options)
  • From the options tap the Add to Homescreen option, you can notice an icon of the website or screenshot of website added to your devices homescreen instantly.
  • Tap the TMR icon from homescreen, then Our Progressive Web Apps will be loaded.

தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்

TMRLogo150x150

தமிழ்முரசம் வானொலி

Radio Tamil Murasam

Org nr: 892 232 202
DnBNOR: 7074 05 15819
Ansvarlig Redaktør: Mano Nagalingam

QR_Code_TMR

தபால் முகவரி:

Trondheimsveien 436 A, 0962 Oslo

கலையக தொலைபேசி:

+47 22 87 00 00

கைத்தொலைபேசி:

+47 97 19 23 14

© 2022 தமிழ்முரசம்    |   உருவாக்கம், பராமரிப்பு  வே.த.சிறி

error: உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. ©2021 தமிழ்முரசம்.
To Top