தொடர்பு விபரம்

ரோக்கியமான கருத்துக்களையும், ஆக்கங்களையும் தமிழ்முரசத்தோடு பகிர்ந்துகொள்ள…

தொலைபேசி இணைப்பு

+47 22 87 00 00 | +47 97 19 23 14

மின்னஞ்சல் முகவரி

tamilmurasam@gmail.com

தபால் முகவரி

Postboks 69 Kalbakken, 0901 Oslo

முகநூலில் தமிழ்முரசம்

பார்வையிட

தமிழ்முரசம் Apps

Google Play

கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள…

உங்கள் பெயர் (அவசியம்)

மின்னஞ்சல் (அவசியம்)

பொருள்/ தலைப்பு

உங்கள் தகவல்

கலையக அமைவிடம்