"பொன்மாலைப்பொழுது 2020" ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது!

பொன்மாலைப்பொழுது

தமிழ்முரசத்தின் 2020 ம் ஆண்டிற்கான சிறந்த பாடகருக்கான தேடல்

பாடல் போட்டிகளுக்கான விதிமுறைகளை அறிந்துகொள்ள

அரையிறுதிச் சுற்றிற்கு தெரிவான போட்டியாளர்கள் விபரம்

தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்

TMRLogo150x150

தமிழ்முரசம் வானொலி

Radio Tamil Murasam

Org nr: 892 232 202
DnBNOR: 7074 05 15819
Ansvarlig Redaktør: Mano Nagalingam

QR_Code_TMR

தபால் முகவரி:

Trondheimsveien 436 A, 0962 Oslo

கலையக தொலைபேசி:

+47 22 87 00 00

கைத்தொலைபேசி:

+47 97 19 23 14

© 2021 தமிழ்முரசம்

error: உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. ©2021 தமிழ்முரசம்.
To Top