போட்டிகளுக்கான விதிமுறைகள்

செல்லகுயில் மற்றும் வானம்பாடிகள் போட்டிகளுக்கான விதிமுறைகள் இளம் செல்லக்குயில்: 5 வயது முதல் 11 வயது ஆண்/ பெண் சிறார்கள் பங்குபெறலாம். செல்லக்குயில்: 12 வயது முதல் 18 வயது ஆண்/ பெண் சிறார்கள் பங்குபெறலாம். வானம்பாடிகள்: 19 வயதும் அதற்கும்…

Fortsett å lese போட்டிகளுக்கான விதிமுறைகள்

Hei, verden!

உலகமெங்கும் பரந்து வாழும் எம் தமிழ் உறவுகளுக்கு எமது அன்பு வணக்கங்கள்! "தமிழ் முரசம் - உங்கள் முரசம்" நோர்வேயில் முதன்மைத் தமிழ் வானொலி "பொங்கும் தமிழைப் பொலிவுறச்செய்வோம்; எங்கள் மண்ணை விடிவுறச்செய்வோம்" இந்த இலக்கினை நோக்காகக் கொண்டு நோர்வே வாழ்…

Fortsett å lese Hei, verden!