பொன்மாலைப்பொழுது 2017

மிழ்முரசம் வானொலியின் 2017 ம் ஆண்டிற்கான சிறந்த பாடகருக்கான தேடல்.

உங்கள் தமிழ்முரசம் 20வது ஆண்டில் காலடி எடுத்து வைத்துள்ளது இந்த வேளையில்,
தமிழ்முரசம் வானொலியின் 2017ம் ஆண்டுக்கான சிறந்த பாடகருக்கான தேடல் தெரிவுப் போட்டிகள்
வழமைபோல் எமது நேரடி ஒலிபரப்பு நேரங்களில் ஆரம்பமாகியுள்ளது என்பதனை மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகின்றோம்.
மேலதிக விபரங்கள் இங்கும் மற்றும் முகநூலினூடாகவும் அறியத்தரப்படும்!

பொன்மாலைப்பொழுது 2017
ஏப்ரல் 22 ம் திகதி Ullensaker Kulturhus (Jessheim)இல் நடைபெறவுள்ளது என்பதனை
மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகின்றோம்.

செல்லக்குயில் 2017

இளம்செல்லக்குயில்: 05 - 10 வயது
செல்லக்குயில்: 11 - 16 வயது

2017ம் ஆண்டுக்கான செல்லக்குயில் தெரிவுப் போட்டிகள்
நடாத்துவதற்கு ஆலோசித்துள்ள நாட்கள்.
(மாற்றங்கள்/ மேலதிக விபரங்கள் இங்கு அறியத்தரப்படும்)

வியாழன் 02.02.17
ஞாயிறு 12.02.17
ஞாயிறு 26.02.17
வியாழன் 02.03.17
ஞாயிறு 12.03.17
ஞாயிறு 26.03.17

செல்லக்குயில் போட்டிக்கு தேவையான
Innmeldingsskjema

வானம்பாடிகள் 2017

கீழ்ப்பிரிவு : 17- 25 வயது
மேற்பிரிவு : 25 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்

2017ம் ஆண்டுக்கான வானம்பாடிகள் தெரிவுப் போட்டிகள்
நடாத்துவதற்கு ஆலோசித்துள்ள நாட்கள்.
(மாற்றங்கள்/ மேலதிக விபரங்கள் இங்கு அறியத்தரப்படும்)

வியாழன் 19.01.17
வியாழன் 09.02.17
வியாழன் 16.02.17
ஞாயிறு 19.02.17
வியாழன் 23.02.17
ஞாயிறு 05.03.17
வியாழன் 09.03.17
வியாழன் 16.03.17
ஞாயிறு 19.03.17
வியாழன் 23.03.17