பொன்மாலைப்பொழுது

07. 04. 2018

சனி, பி.பகல் 5 மணிக்கு

மண்டபம் நிறைந்த பார்வையாளர்கள் மத்தியில் 
மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

இறுதிச்சுற்றில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும்
பாராட்டுகளை தெரிவிப்பதுடன்

வெற்றிபெற்றவர்களுக்கு எமது தெரிவிக்கின்றோம்.

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான வெற்றியாளர்கள், 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான வெற்றியாளர்கள்

இளம்
செல்லக்குயில்

தானுகி
கோணேஸ்

      

செல்லக்குயில்

ரிச்சார்ட்
ஜோர்ச்

      

வானம்பாடிகள்

நிரோஜா
ரவீந்திரன்

      

புகைப்படங்கள்

காணொளிகள்

Lukk meny
error: உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. © 1997 - 2019 தமிழ்முரசம்.