அறிவித்தல்கள்

தமிழ்முரசத்தில் ஒலிபரப்பான அறிவித்தல்களின் பகிர்வு

பொது அறிவித்தல்கள்

தமிழ் அமைப்புக்கள்  மற்றும்  பொது நிறுவனங்கள் விடுக்கும் அறிவித்தல்கள்

மே 1 எழுச்சி பேரணி

சர்வதேச தொழிலாளர் எழுச்சி நாள் பேரணியில் இணைவோம்!

01.05.2018

செவ்வாய்க்கிழமை
மதியம் 12 மணிக்கு
( Youngstorget )

      
இங்கே அழுத்தவும்

மே 18
தமிழ் இன
அழிப்பு நாள்

18.05.2018

வெள்ளிக்கிழமை

      
இங்கே அழுத்தவும்

அறிவித்தல் #3

அறிவித்தல் #3


      
இங்கே அழுத்தவும்

பிறந்தநாள் அறிவித்தல்கள்

நோர்வேவாழ் தமிழ் உறவுகள் விடுக்கும் பிறந்தநாள் அறிவித்தல்கள்

பிறந்தநாள் அறிவித்தல் #1

      

மேலதிக விபரங்களுக்கு
இங்கே அழுத்தவும்
பிறந்தநாள் அறிவித்தல் #2

      

மேலதிக விபரங்களுக்கு
இங்கே அழுத்தவும்
பிறந்தநாள் அறிவித்தல் #3

      

மேலதிக விபரங்களுக்கு
இங்கே அழுத்தவும்

துயர்பகிர்வு

நோர்வேவாழ் தமிழ் உறவுகள் விடுக்கும் துயர்பகிர்வு தொடர்பான அறிவித்தல்கள்

துயர்பகிர்வு

துயர்பகிர்வு


      
இங்கே அழுத்தவும்

துயர்பகிர்வு

துயர்பகிர்வு


      
இங்கே அழுத்தவும்

துயர்பகிர்வு

துயர்பகிர்வு


      
இங்கே அழுத்தவும்
Lukk meny
error: உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. © 1997 - 2018 தமிழ்முரசம்.