அறிவித்தல்கள்

தமிழ்முரசத்தில் ஒலிபரப்பான அறிவித்தல்களின் பகிர்வு

பொது அறிவித்தல்கள்

தமிழ் அமைப்புக்கள்  மற்றும்  பொது நிறுவனங்கள் விடுக்கும் அறிவித்தல்கள்

புள்ளிகள் கரைந்தபொழுது

ஆதிலட்சுமி சிவகுமாரின்
நாவல் வெளியீட்டு நிகழ்வு

08.09.2018 சனிக்கிழமை
மாலை 6.30 மணிக்கு
(தமிழர்வள ஆலோசனை மையம்)
      

சுதந்திரதாகம்
எழுச்சி நிகழ்வு

தியாகதீபம் தீலீபனின்
31ம் ஆண்டு நினைவுநாளும்
சுதந்திரதாகம் எழுச்சி நிகழ்வும்
22.09.2018 சனிக்கிழமை
பி.பகல் 5 மணிக்கு
Rommen Scene
Karen Platous Vei 31, 0988 Oslo
      

அறிவித்தல் #3

அறிவித்தல் #3


      
இங்கே அழுத்தவும்

பிறந்தநாள் அறிவித்தல்கள்

நோர்வேவாழ் தமிழ் உறவுகள் விடுக்கும் பிறந்தநாள் அறிவித்தல்கள்

பிறந்தநாள் அறிவித்தல் #1

      

மேலதிக விபரங்களுக்கு
இங்கே அழுத்தவும்
பிறந்தநாள் அறிவித்தல் #2

      

மேலதிக விபரங்களுக்கு
இங்கே அழுத்தவும்
பிறந்தநாள் அறிவித்தல் #3

      

மேலதிக விபரங்களுக்கு
இங்கே அழுத்தவும்

துயர்பகிர்வு

நோர்வேவாழ் தமிழ் உறவுகள் விடுக்கும் துயர்பகிர்வு தொடர்பான அறிவித்தல்கள்

துயர்பகிர்வு

துயர்பகிர்வு


      
இங்கே அழுத்தவும்

துயர்பகிர்வு

துயர்பகிர்வு


      
இங்கே அழுத்தவும்

துயர்பகிர்வு

துயர்பகிர்வு


      
இங்கே அழுத்தவும்
Lukk meny
error: உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. © 1997 - 2018 தமிழ்முரசம்.