விளம்பரங்கள்

விளம்பரதாரர்களின் தொடர்பு மற்றும் புதிய விளம்பரங்களின் பதிவு விபரங்கள்.

Abiramy Cash & Carry

      ஒலி வடிவில்

  Veitvetveien 8, 0596 Oslo

  22 25 32 64

Star Pizza

      ஒலி வடிவில்

  Veitvetveien 8, 0596 Oslo

  22 25 00 25

Beno Restaurant

      ஒலி வடிவில்

  Haakon Tveters vei 8, 0682 Oslo

  22 27 99 00

Mathus Pizza og Grill

      ஒலி வடிவில்

  Vestlisvingen 188, 0969 Oslo

  22 10 42 20

உங்கள் விளம்பரங்கள் தமிழ்முரசத்தில் இடம்பெற

கட்டணவிபரம், விதிமுறைகள் மற்றும் அனுப்பும் படிவம்.

விபரம்