மீள் ஒலிபரப்பு
காணொளிகள்
எம்மவர் நிகழ்வுகள்
விளம்பர விபரம்
 • -   

 தமிழ் முரசம்

தமிழ் முரசம்

உங்கள் முரசம்

உங்கள் முரசம்

நோர்வேயில் முதன்மைத் தமிழ் வானொலி

நேரலை நேரங்கள்

DAB+

செவ்வாய் / வியாழன்: 19.00 - 00.00

ஞாயிறு: 11.00 - 14.00

DAB அலைவரிசையில்

என்ற பெயரில்

திங்கள் - வெள்ளி, 19.00 - 00.00, ஞாயிறு, 11.00 - 14.00

முகநூலில்

என்ற பெயரில்

செவ்வாய் / வியாழன், 19.00 - 00.00, ஞாயிறு, 11.00 - 14.00

இணைய வானொலியில்

என்ற பெயரில்

24 மணி நேரம், 7 நாட்கள்

DAB அலைவரிசையில்

என்ற பெயரில்

திங்கள் - வெள்ளி, 19.00 - 00.00, ஞாயிறு, 11.00 - 14.00

முகநூலில்

என்ற பெயரில்

செவ்வாய் / வியாழன், 19.00 - 00.00, ஞாயிறு, 11.00 - 14.00

இணைய வானொலியில்

என்ற பெயரில்

24 மணி நேரம், 7 நாட்கள்

"பொங்கும் தமிழைப் பொலிவுறச்செய்வோம்; எங்கள் மண்ணை விடிவுறச்செய்வோம்"

அறிவித்தல்

தமிழ் அமைப்புக்கள், பொது நிறுவனங்கள்
மற்றும் தமிழ் உறவுகள் விடுக்கும்
அறிவித்தல்கள்

தெரிவித்தல்

தாயகம், உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு
செய்திகள், விளையாட்டு, மருத்துவம்
மற்றும் செவ்விகள்

மகிழ்வித்தல்

சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் வைக்க
சினிமா, நகைச்சுவை மற்றும்
போட்டி நிகழ்ச்சிகள்

நோர்வேயில் முதன்மைத் தமிழ் வானொலி

நோர்வேயில்
முதன்மைத் தமிழ் வானொலி

முகநூல் இடுகைகள்

3 நாட்களுக்கு முன்பு

Tamil Murasam radio /தமிழ்முரசம்

தமிழ்முரசம் வானொலி – நோர்வேயில் முதன்மைத் தமிழ் வானொலி அதிகமான பார்க்ககுறைவான பார்க்க

முகநூலில் பார்க்க

www.facebook.com/tamilmurasam/videos/1781690568520533/

Tamil Murasam radio /தமிழ்முரசம்
தமிழ்முரசம் வானொலி – நோர்வேயில் முதன்மைத் தமிழ் வானொலி
அதிகமான பார்க்ககுறைவான பார்க்க

முகநூலில் பார்க்க

4 நாட்களுக்கு முன்பு

Tamil Murasam radio /தமிழ்முரசம்

தமிழ்முரசம் வானொலி – நோர்வேயில் முதன்மைத் தமிழ் வானொலி அதிகமான பார்க்ககுறைவான பார்க்க

முகநூலில் பார்க்க

4 நாட்களுக்கு முன்பு

Tamil Murasam radio /தமிழ்முரசம்

இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் அதிகமான பார்க்ககுறைவான பார்க்க

முகநூலில் பார்க்க

5 நாட்களுக்கு முன்பு

Tamil Murasam radio /தமிழ்முரசம்

தமிழ்முரசம் வானொலி – நோர்வேயில் முதன்மைத் தமிழ் வானொலி அதிகமான பார்க்ககுறைவான பார்க்க

முகநூலில் பார்க்க

6 நாட்களுக்கு முன்பு

Tamil Murasam radio /தமிழ்முரசம்

தமிழ்முரசம் வானொலி – நோர்வேயில் முதன்மைத் தமிழ் வானொலி அதிகமான பார்க்ககுறைவான பார்க்க

முகநூலில் பார்க்க

1 கிழமைக்கு முன்பு

Tamil Murasam radio /தமிழ்முரசம்

தமிழ்முரசம் வானொலி – நோர்வேயில் முதன்மைத் தமிழ் வானொலி அதிகமான பார்க்ககுறைவான பார்க்க

முகநூலில் பார்க்க

பிரதான செய்திகள்

மீள் ஒலிபரப்பு

இறுதி மூன்று நேரடி ஒலிபரப்புக்களின் பதிவு

காணொளிகள்

எம்மவர் நிகழ்வுகள்

24. juni 2018
 • தமிழர் விளையாட்டு விழா

  24. juni 2018

மாத நாட்காட்டி

juni 2018

man tir ons tor fre lør søn
1
2
 • மெய்வல்லுனர் போட்டி
 • அனைத்துலகத் தமிழ் தேர்வு
3
 • மெய்வல்லுனர் போட்டி
4
5
6
7
 • ஜெயதுர்க்கை அம்மன் ஆலயம்
8
9
 • இல்ல விளையாட்டுப்போட்டி ( அ. பூ. த. க. கூடம் )
10
 • இல்ல விளையாட்டுப்போட்டி ( அ. பூ. த. க. கூடம் )
11
12
13
14
15
16
 • இல்ல விளையாட்டுப்போட்டி ( அ. பூ. த. க. கூடம் )
 • ஜெயதுர்க்கை அம்மன் ஆலயம்
17
 • இல்ல விளையாட்டுப்போட்டி ( அ. பூ. த. க. கூடம் )
18
19
20
21
22
23
 • தமிழர் விளையாட்டு விழா
24
 • தமிழர் விளையாட்டு விழா
25
26
27
28
29
30

விளம்பரங்கள் / அறிவித்தல்கள்

கட்டண விபரம்

ஒரு வாரத்திற்கு :  300kr,-
ஒரு மாதத்திற்கு :1000kr,-
ஆறு மாதங்களுக்கு :2000kr,-
ஒரு வருடத்திற்கு :3000kr,-
மேலதிகமாக நீங்கள் உங்கள் விளம்பரங்களை ஒலி மற்றும் ஒளி வடிவில் விளம்பரப்படுத்த
ஒலிப்பதிவு300kr,-
ஒளிப்பதிவு500kr,-

மேலதிக விபரங்களை அறிந்துகொள்ள

ஒரு வாரத்திற்கு :  300kr,-
ஒரு மாதத்திற்கு :1000kr,-
ஆறு மாதங்களுக்கு :2000kr,-
ஒரு வருடத்திற்கு :3000kr,-
மேலதிகமாக நீங்கள் உங்கள் விளம்பரங்களை ஒலி மற்றும் ஒளி வடிவில் விளம்பரப்படுத்த
ஒலிப்பதிவு300kr,-
ஒளிப்பதிவு500kr,-

மேலதிக விபரங்களை அறிந்துகொள்ள

"எப்பொருள் யார் யார் வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு"

Lukk meny
error: உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. © 1997 - 2018 தமிழ்முரசம்.