"பொங்கும் தமிழைப் பொலிவுறச்செய்வோம்; எங்கள் மண்ணை விடிவுறச்செய்வோம்"

அறிவித்தல்
தெரிவித்தல்
மகிழ்வித்தல்

வானம்பாடிகள் 2017
அரையிறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளவர்கள்.

1. சுகுமார் நடராஜா
2. ஜேம்ஸ் ஜெயராஜ்
3. சாரதா சுபாஷ்சந்திரன்
4. ரவீந்திரன் சுப்ரமணியம்
5. டெலிசியா ஜேம்ஸ்ராஜ்
6. நிக்சன் மைக்கேல்தசன்
7. நிரோஜா ரவீந்திரன்
8. டேவிட் மரியாம்பிள்ளை
9. வாணி கீதானந்தன்
10. மகா மகாதேவன்

நாள்காட்டி 2017
மீள் ஒலிபரப்பு

<< எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு >>