"பொங்கும் தமிழைப் பொலிவுறச்செய்வோம்; எங்கள் மண்ணை விடிவுறச்செய்வோம்"

அறிவித்தல்
தெரிவித்தல்
மகிழ்வித்தல்

செல்லக்குயில் போட்டிக்கு தேவையான

செல்லக்குயில் தெரிவுப் போட்டிகள்
நடைபெறும்  நாட்கள்:
வியாழன் -  02.02.17
ஞாயிறு -  12.02.17
ஞாயிறு -  26.02.17
வியாழன் -  02.03.17
ஞாயிறு -  05.03.17
ஞாயிறு -  12.03.17
ஞாயிறு -  26.03.17
   
வானம்பாடிகள் தெரிவுப் போட்டிகள்
நடைபெறும்  நாட்கள்:
வியாழன் -  09.02.17
வியாழன் -  16.02.17
ஞாயிறு -  19.02.17
வியாழன் -  23.02.17
ஞாயிறு -  05.03.17
வியாழன் -  09.03.17
வியாழன் -  16.03.17
ஞாயிறு -  19.03.17
வியாழன் -  23.03.17
நாள்காட்டி 2017
மீள் ஒலிபரப்பு

<< எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு >>